Alzheimer en narcose

Het is bekend dat isofluraan bij proefdieren de hoeveelheid β-amyloïd in de liquor verhoogt, maar dat desfluraan niet dat effect heeft. Recent is gebleken dat isofluraan en desfluraan verschillende effecten kunnen hebben op de samenstelling van de humane liquor cerebrospinalis.

Stapeling van β-amyloïd (Aβ) en tau-eiwit is het belangrijkste kenmerk van de neuropathogenese van de ziekte van Alzheimer. Onderzoek waarbij patiënten met spinale anesthesie (n=35), spinale anesthesie plus desfluraan (n=33) en spinale anesthesie plus isofluraan (n=38) werden vergeleken, laat zien dat de hoeveelheid Aβ40 alleen 24 uur na narcose met isofluraan toeneemt (van 10,90 tot 12,41ng/ml).

Gebruik van desfluraan maar niet van isofluraan was gecorreleerd met een afname van Aβ42, 2 uur na chirurgie onder narcose (van 0,39 tot 0,35). Isofluraan en desfluraan waren niet van invloed op de hoeveelheid tau-eiwit in de liquor. (EW)

Bron: Anesthesiology, juli 2013